انجمن آینده‌نگری ایران

اولین نشست 1

گزارشی از نخستین نشست علمی برگزار شده انجمن آینده نگری باگروه آینده پژوهی وهنر-۶ بهمن ۹۵

انجمن آینده نگری ایران در راستای همکاری خود با گروه آینده پژوهی وهنر ، نخستین نشست خود را با این گروه، با استقبال کارشناسان و متخصصان حوزه های آینده پژوهی، هنر، سیاستگزاری و جامعه...

کانال

کانال انجمن آینده نگری ایران

اعضای محترم انجمن آینده نگری ایران با سلام و احترام دبیرخانه انجمن به منظوردسترسی سریعتر اعضای محترم انجمن به اخبار ورویدادهای مرتبط با انجمن و حوزه آینده پژوهی کانال انجمن را راه اندازی نموده...

20160515_172458

گزارش ششمین جلسه سخنرانی ماهیانه انجمن علمی آینده نگری ایران در دوره هیات مدیره جدید

گزارش ششمین جلسه سخنرانی ماهیانه انجمن علمی آینده نگری ایران در دوره هیات مدیره جدید انجمن علمی آینده نگری ایران به منظور ارتقای بینش آینده نگری و جایگاه علمی و پیشبرد برنامه ها و...