دسته بندی: اخبار

کانال انجمن آینده نگری ایران

photo_2017-11-24_10-27-47

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن علمی آینده نگری ایران در روز دوشنبه ۱۳ آذرماه ۹۶-ساعت ۱۶الی ۱۷:۳۰

  بدینوسیله از اعضای پیوسته انجمن علمی آینده نگری ایران که در یکی از سالهای(۹۴ ، ۹۵، ۹۶) حق عضویت خود را پرداخته اند وواجد شرایط شرکت در در مجمع عمومی انجمن و حق...