متن آهنگ کجا رفتی Ezza

متن آهنگ کجا رفتی Ezza
متن آهنگ کجا رفتی Ezza
[ورس یک]
الکی نکش وسط پایِ منو
این تو بودی رید* توو وایب من و
انقده لج باز و یه دنده ای که
هیچوقت گوش ندادی حرفای منو
ندیدی هنوز تو اون سایدِ منو
نه نداره دیگه فایده نرو
دور میکنمت ولی سریع پیدا
دوباره میای میشی مالِ من و
[کورس]
چشام مونده به در باز
تنهام گذاشت و رفت باز
میدونم برمیگرده
آخه دلش یه دریاست
چشام مونده به در باز
تنهام گذاشت و رفت باز
میدونم برمیگرده
آخه دلش یه دریاست

[ورس دو]
مامانم میگه یه وقت مثلِ بابات نباشی
خیلی سخته بعدِ چند سال بازم تنها شی
میخوام بدی بهم یه قولی رو پسرم
که هر کی اومد بدی کرد تو مثِ اونا نباشی
آرزو میکنم که اصاً وجود نداشتی
بگو ببینم میموندی نه پول داشتم نه ماشین
نگهت داشتم فقط سرِ حرفِ مامانم
وگرنه کاری میکردم که کلاً نباشی
کلاً نباشی ، کلاً نباشی
کلاً نباشی ، کلاً نباشی
[کورس]
چشام مونده به در باز
تنهام گذاشت و رفت باز
میدونم برمیگرده
آخه دلش یه دریاست
چشام مونده به در باز
تنهام گذاشت و رفت باز
میدونم برمیگرده
آخه دلش یه دریاست
آخه دلش یه دریاست
متن آهنگ Ezza به نام کجا رفتی

Valid XHTML 1.0 Transitional