متن آهنگ آغوش یحیی و فهام

متن آهنگ آغوش یحیی و فهام
متن آهنگ آغوش یحیی و فهام
[کورس]
امنه آغوش
آبی آسمونی رنگ روزامون آروم
امنه آروم
مادر داشت بچه هارو تو جاشون می خوابوند آروم
امنه آغوش
آبی آسمونی رنگ روزامون آروم
امنه آروم
مادر داشت بچه هارو تو جاشون می خوابوند آروم
[ورس اول – فهام]
همه چی آرومه صبح صبح نور
کی میشه هم آغوش خدا؟
تو ، گلگون
کفنا سرخ ، خار تو دست گل
دسته دسته خاک ، سرفه
دفنه فانوس صلح زیر نور افکنای برجت
لابلای جادوی یاد ، یادم میره که مرده
سوخت فیلم ، لنز، دوربین
سلفژ تو گرد باروت کهنه
خلط خونی فاصله
مادر انتظار پهنه
قاب خالی خاطره
پر میشه با یه خط شعر
از دل نرفت هرکه از دیده رفته
الان یه چن سالی میشه گوشه چشمش اشکه
امنش بکن سر بش بزن
نزار که دلش تنگ شه
بچه ها توی جاشون آرومن ، امنه
[کورس]
امنه آغوش
آبی آسمونی رنگ روزامون آروم
امنه آروم
مادر داشت بچه هارو تو جاشون می خوابوند آروم
امنه آغوش
آبی آسمونی رنگ روزامون آروم
امنه آروم
مادر داشت بچه هارو تو جاشون می خوابوند آروم

[ورس دوم – یحیی]
سر صبحه هوا روشنه نسیم باد و بوی چمن
آفتاب در گوشم بهم میگه که از خونه بیرون بزنم
برا دیدن ابرا ، مانع پرتو گوش به فرمان باد
با کفشای پات ، میتونی بری به هرجا بخوای
با عقلم انگاری دلم داره کار
زمین بهم غذا میده درخت سایه بانه
آسمون سقفه آبم واسم میشه آیینه
بهم بگو که چی میخوای دیگه
تازه ماه خودشو سراسیمه میرسونه زمانایی که تاریکه
همه چی عالیه چون تو ریه هام هوا میره
دنیا مال منه اینا آرزوی سلاطینه
 یه بچه ی بازیگوشم که بازی میکنم
و برام مهم نیست توی مخ بزرگترا چیه
چیه چیه ؟ باید نباید اما من ، اگر و اما و شاید ندارم
 یا پیادم یا تهش دیگه روی مرکبای خیالیم سوارم
فرقی نمیکنه تنهایم یا نه ، همین کافیه که بخوابم پاشم
 بودم که باشم ، هستم که هستم
گفتم بگم که گفته باشم
[کورس]
امنه آغوش
آبی آسمونی رنگ روزامون آروم
امنه آروم
مادر داشت بچه هارو تو جاشون می خوابوند آروم
متن آهنگ یحیی و فهام به نام آغوش

Valid XHTML 1.0 Transitional