متن آهنگ درنگ یحیی و فهام

متن آهنگ درنگ یحیی و فهام
متن آهنگ درنگ یحیی و فهام
[ورس اول-فهام ]
هرجا رسیدم شدم دور
پای رفتن به ضرب شاید ، امّا ، اگر و دستور
دل ، ترسو بود ، کمرو
من زیرپوشم سیاه و لباس تمیز
کاهگلی ترین برج تهرانم تو نفس اسیر
دنبال تأیید ، هدف و تعیین می کنه کی؟
واس تکمیل روند چرخه چی میاد تو صف بعدی
کمک فرقی نداره باشه تو دست کی
ترکی اگ باشه همه توی باشم عه
هستم ، بهم بگو هستی
مبدأ و مقصد بازگشته
من برمیگردم ، نقطه سرخط
از اول به اول
از خودت بریدی از خودم میبرم
من ، لب جاده دستشو تکون می داد واس ماشینا
عالم به صرفه اس تو صف مصرف
تلاش کردن بفهمن تلاش احمقانه اس
لحظه یعنی مقصد ، جدا کردن خوب و از بد
بده بندس ، عذر تقصیر نکردشم گردن
بسه

[ورس دوم – بحیی]
بسه خستم از این دوییدن بی مقصد
گذشتم از دقایقی که از کنار من میگذشتن
فقط شد انرژی مصرف تا که این مسیرو طی کردم
یجوری شده انگار که باید شروع کنم از اول
پس من رفتم و رفتم و رفتم
قدم زدم پست هم مرتب
بدون ابتدا و انتها بدون هدف یا مبدا
خط خط ، رد کفشم روی صفحه مرکب زد
با یه لبخند قلم شدم نقطه رو گذاشتم سر خط
شکستن عادت ، هنوز دغدغه دارم
احترام نمیزارم اما ادای احترام در میارم
اونایی که ته راهن، رسیدن دیدن سرکارن
پس چی میشم من آدم ؟ که هوزم ته چاهم
میکنم وقت نیست ، ولی فرصت چی ؟
برای نور که افتاده توی تاریکی مطلق گیر
دنبال معنی میگشتیم یعنی تصویر از بین رفت
میتونید بهم بگید هرچی
متن آهنگ یحیی و فهام به نام درنگ

Valid XHTML 1.0 Transitional