متن آهنگ عاصی فرشاد و تهران

متن آهنگ عاصی فرشاد و تهران
متن آهنگ عاصی فرشاد و تهران
[ورس یک]
اضافه می‌کنم هر بار
اسمش رو تووی لیستم
یه دیوونه‌ ی وحشی
که شب و روز جلوش می‌ ایستم
تووی تنهایی‌ هام با من
یا توو همهمه‌ی شهر
میشنوم صداش رو
میشم اونی که من نیستم
میبینم توو آینه هر وقت
جای زخم کینه‌ هاش رو
میچِشم زهر نگاش رو
داغ شدن شقیقه‌هاش رو
[کورس]
بشکن این یخ سکوت رو
بشکن طلسم سقوط رو
فراموش کن لحظه‌ی تباه رو
بشکاف دل شب سیاه رو
بشکن تردید و سکون رو
بشکن قاعده‌ی جنون رو
شلیک کن تیر خلاص رو
ببین ابلیس میچرخونه تاس رو
[ورس دو]
لای خواب شب
یادم میادش کافی نیست
عکس هست قابی نیست
آسمون هست عُقابی نیست
تو جوابِ واسه دیدن هیچ راهی نیست
کبریت میزارم بین پلک‌هام
مویرگ‌ها سُرخ ، تووی سفیدی
راه بده میزنم قید چشمام
چاره‌ای که تو بدی
واسه من میشه کمدی
فوقش زیر ما فوقتی
دور چی میکشی خط؟
گناه بی‌ توبه‌ ای
گُه به این حسم که میخواد
لو بری قبل اینکه لوم بدی
من جنین دوران بمبم
منجنیق بحران نطفم
اگه که نتونم دنیاتُ عوضش کنم
نمیزارم دنیات عوضم کنه
گنده‌ترین کفش دنیا هم بیاد
نمیزارم هیچ پایی لگدم کنه
سر من پره
اونقد مشت زدم از تو
به خودم بدنم غره
تو که جای خودت
یه روزی غرق میشی
هجمه‌ی موج‌های عرقم دورت
عوضی نیست ولی من گله دارم
ثابتم نمیاد رعشه به کارم
گیرم درها رو ببندی
من توی ذهنم پنجره دارم
محصول همین اطرافم
ناامیدم از مکالمه
دلیل بده واسه مصالحه
من مجهولم تو این معادله

[کورس]
بشکن این یخ سکوت رو
بشکن طلسم سقوط رو
فراموش کن لحظه‌ی تباه رو
بشکاف دل شب سیاه رو
بشکن تردید و سکون رو
بشکن قاعده‌ی جنون رو
شلیک کن تیر خلاص رو
ببین ابلیس میچرخونه تاس رو
[ورس سه]
کم‌کم دارم از خودم میترسم
از تیغ تیز تو دست‌هام
از خودم میترسم
از این نفرت توو چشم‌ هام
از خودم میترسم
از هر جا میره فکرهام
شاید درست‌ن حس‌هام
بشکن ، بشکن ، بشکن ، بشکن
[کورس]
بشکن این یخ سکوت رو
بشکن طلسم سقوط رو
فراموش کن لحظه‌ی تباه رو
بشکاف دل شب سیاه رو
بشکن تردید و سکون رو
بشکن قاعده‌ی جنون رو
شلیک کن تیر خلاص رو
متن آهنگ فرشاد و تهران به نام عاصی

Valid XHTML 1.0 Transitional