متن آهنگ چی پایا و کوشا

متن آهنگ چی پایا و کوشا
متن آهنگ چی پایا و کوشا
[اینترو]
پایا ، کوشا ، روی بیتِ کایو
[ورس یک]
کج تر از برعکسِ جک
لج کردم برعکس جعل
بد من ک* توو قانون میمونl
لش واسه همین آروم میخونم
تشنمه کاش بارون میومد
هرجا که میخوام برم دوره خیلی
کاش زورو بودم اسبم با سوت میومد
مریضم کایو داروم بیت هود زد
هی میگن برو جیم ورزش کن
منم که میکنم جیم ورزشو
چون که قبلا سیکس پک داشتم
ولی کشیدم هر شیش پکشو
شبا در حالِ فرارم نی فرصت
روزا میمونم خونه درارم میقفلم
ولی این * میخورن
میان توو پ درارم میخورن
شب کنارم میخوابن ساید بای ساید
صب دو در میشه مثل ساید بای ساید
ولی نمیخواد دلتون براشون بسوزه
چون نه بی نوان نه پایا ژانوالژان

[کورس]
نمیگیری آوانتاژی بازی کنی با ما باختی
بد میکنیم باهات تا لاشی
نمیای اینجا آگاه باشی
سمند نیستم بارام نابی
بانکیم انگار پاسارگادیم
مایه داریم آبشار آبی
مایه داریم آبشار آبی
شنیدم میخوان رخ مارو بگیرن
خندم گرفت هر بار جکاتو شنیدم
حساب نمیکنم دزدارو به کی*
سگامو ترتیب کردم گرگا رو بگیرن
شنیدم میخوان رخ ما رو بگیرن
خندم گرفت هر بار جکاتو شنیدم
حساب نمیکنم دزدا رو به کی*
سگامو ترتیب کردم گرگا رو بگیرن
[ورس دو]
از اولم أ همه من جدا بودم
پاهام رو زمین خودم اورانوسم
هر دفعه‌ هم اومدین باز ری*م بهتون
ولی نمیدونم چرا شما دارید دوسم
میان پولا رو هم ، میان پولا رو هم
میپیچه دل و رودم ، میزنم جادا رو سم
میوفتم ملو تخت میکنن دو تا بوسم
فرداش نمیدونم اصاً کجا بودم
أ دمِ در تا همینجا همه بغلِ هم
همه هستن فعلا
دستمه بند از حدقه در
زد بیرون چشِ تا ببینی چی
مصرفِ من کایو بد رنده زد بیتو
منم گای*مش پس سرِ ضبظ
ببین کلِ بازی نیست اصلاً در سطحِ من
ولی خیلی سریع میرم واسه مرحله بعد ، کوشا
[کورس]
نمیگیری آوانتاژی بازی کنی با ما باختی
بد میکنیم باهات تا لاشی
نمیای اینجا آگاه باشی
سمند نیستم بارام نابی
بانکیم انگار پاسارگادیم
مایه داریم آبشار آبی
مایه داریم آبشار آبی
شنیدم میخوان رخ مارو بگیرن
خندم گرفت هر بار جکاتو شنیدم
حساب نمیکنم دزدارو به کی*
سگامو ترتیب کردم گرگا رو بگیرن
شنیدم میخوان رخ ما رو بگیرن
خندم گرفت هر بار جکاتو شنیدم
حساب نمیکنم دزدا رو به کی*
سگامو ترتیب کردم گرگا رو بگیرن
متن آهنگ پایا و کوشا به نام چی

Valid XHTML 1.0 Transitional