متن آهنگ چشمون کردن آصف آریا

متن آهنگ چشمون کردن آصف آریا
نمیخوام آرومم کنی
میگم فقط بدونی
شاید نبوده قسمتم
که پیشِ من بمونی
دروغ چرا هنوز دلم
همونجوری میخوادت
میدونم اون روازمونو
تو ام نرفته یادت
ای وای همه چی خوب بود چشمون کردن
نمیتونن ببینت با من
کاشکی بشه اون روزا برگردن
ای وای همه چی خوب بود چشمون کردن
نمیتونن ببینت با من
کاشکی بشه اون روزا برگردن
مشاهده مطالب بیشتر در کانال تلگرام ما
توو مرامِ تو نبود که ازم دست بکشی
توو مرامِ تو نبود که بری خسته بشی
چی شد عوض شدی تو
بگو چی شده چی شدی تو
ای وای همه چی خوب بود چشمون کردن
نمیتونن ببینت با من
کاشکی بشه اون روزا برگردن
ای وای همه چی خوب بود چشمون کردن
نمیتونن ببینت با من
کاشکی بشه اون روزا برگردن

Valid XHTML 1.0 Transitional