متن آهنگ ترس میثم ابراهیمی

متن آهنگ ترس میثم ابراهیمی
خداحافظِ اون ، همه خاطرمون
خداحافظیِ منو عشقم ، به خودت برسون
رو به راه میشه دل ، میشه نوبت من
یه روزی مث حال الآنم ، تو میریزی به هم
تو میریزی به هم
اینکه عوضی شدی ترسِ منه ، شدی بازی دست همه
میذاری میری بی من
تو که میدونی سخته غمت ، از تو چی دیگه سهمه من
من این روزا رو دیدم ، این روزا رو دیدم
اینکه عوضی شدی ترسِ منه ، شدی بازی دست همه
میذاری میری بی من
تو که میدونی سخته غمت ، از تو چی دیگه سهمه من
من این روزا رو دیدم ، این روزا رو دیدم
من که قلبمو باختم ، با بد و خوبِ تو ساختم
کاش بهم بگی فقط ، چی آخه دلتو زد؟
رفتی از همه بریدم ، از تو به کجا رسیدم
خیالِ تو بارون و شب ، این دلمو دیوونه کرد
دلمو دیوونه کرد

اینکه عوضی شدی ترسِ منه ، شدی بازی دست همه
میذاری میری بی من
تو که میدونی سخته غمت ، از تو چی دیگه سهمه من
من این روزا رو دیدم ، این روزا رو دیدم
اینکه عوضی شدی ترسِ منه ، شدی بازی دست همه
میذاری میری بی من
تو که میدونی سخته غمت ، از تو چی دیگه سهمه من
من این روزا رو دیدم ، این روزا رو دیدم

Valid XHTML 1.0 Transitional