متن آهنگ پریش ودا

متن آهنگ پریش ودا
یعنی تا حالا فکر کرده بودی گذشته
تقدیر و سرنوشت ما رو میکشونه به دیوونه خونه؟
از این قرصا میگیره ع*م
دل به روده میپیچه مخ میری*ه
دونه‌های گرد جاییزن
بشین ، پاشو ، بخواب ، بخور
چیزایی که میگن باش و والسلام
سگ بشو صاحابتو نشناس
پاچه بگیر از مردم نسناس
پاچه بخور یا مغز استخون
اَ این قرصا عنم میگیره
بشو چیزایی که ما می‌خوایم
مرگ به شوروی ، اسرائیل و آمریکا
کم و کاست، تاریک روشنه مثل روز
ما الف بی کلاهیم تهِ کاستاریکا
از این قرصا عُقم میاد
میشم ماشین چهار چرخ
که روغن می‌خواد ، چرب و نرم
مایه نیس با فطیر باید سر کنم
جواز بهشت توو میدونه، رو مینا
کوکب، ستاره، پر و پاچه،پول ، اینا
عوارض قرصائه که بهمون میدن
اون چیزایی که نمیبینیمو نشون می‌دن
ازین کپسول و سرنگا میگیره ع*م
زمین یه بمبه گرده و فیتیله منم
روانم، پریشم، مریض منم
حرفامو قورت میدم می‌شه غلیظ ع*م
حاجی دلپیچه دارم
سالی که بگ*س از بهار پیداست
از نوروز تا رمضون ، تلسکوپ
شعاع عمامه، قطر ماه، دلت قرص
صورت و مخرجمون یکیه
مگه کسر طبقاتی میذاره ببینه؟
ولی ولش کن،صورت مساله کثیفه
جوابا توو قرص ماهه ، ع*م می‌گیره
با دوتا دست‌ بند بستنم به تخت
هی آق پسر کمتر حرف بزن
میگم به رویه‌ تون عادت دارم
حالا خرافات کثیفتو از رگم بزن
سر سوزنو به دست چپ زد
با خنده گفت کی بود حرف حق زد؟
حالا تخ* لاپ*ته بکن توو سطح شهر رپ
یا تگ بزن رو دیوار و درب شهرک
زدم یه خنده از ته قلبم
دیدم چشاش گرد و کجِ گردن
من پادزهرم ، واسه قرصا که دادی
به دست من و اونا و نسل بچت
ابزار کنترل، خرافات
کدّی تا پروفسور، دولا راست
تحریف کُتُب و تاریخای طبری
سانسور بهرنگی تا گل آقا
حاجی ع*م می‌گیره از تخته سیاه
از شیافای سفید، از معلم دینی
تو نقاب رفیق
از بوی گند جوراب و آفتاب ظهر
از اجبار به نیکی توو راستای صلح
از مغزای آهنی ساخته‌ ی پتک
از همشون ع*م میگیره
از همشون ع*م میگیره

Valid XHTML 1.0 Transitional