متن آهنگ باز زوج باز فرد عرفان و علی عظیمی

متن آهنگ باز زوج باز فرد عرفان و علی عظیمی
چه عزمِ جزمی داری
هر شب یه بزمی داری
تلاشِ مذبوحانه
فرار از اشک و ناله
میگفتی هر گل یه بویی داره
هر دلبر جستجویی داره
هه، آقا چه رویی داره
دیگه بسه قصه های تازه
میپاشی از شیرازه
اصلا چیه تو فازت؟
باز، باز، تویِ در به در
مجروح و خسته از سفر
ناچار که دل رو بسپُری به دریا
باز، باز، تویِ در به در
مجروح و خسته از سفر
ناچار که دل رو بسپُری به دریا

بازم پیِ قصه های تازه
فقط فکرشه ارضا شه
یهو میاد بازم احساسه
که خر بشه و کاغذ امضا شه
ولی وقتی میخوره تنه به تنش
میگه خودشه میرم و همین تا تهش
ولی تهش یعنی تا ابد و یک روز
دور میشین از هم میشین غریبه تهش
گفتی ، منو دوس داری خودِ منو
حالا ، خوب بلد بودی مدلمو
حالت عادیه زره زره عوضم کنی
اگه منو میخوای باید بخوای کلِ منو
عوض نمیشم
حیف که هولی زدی به بن بست
و بازم راهی نموند برا ما جز بازگشت
عشقِ ابدی تعطیلِ جمعست و
ما هم مث باقی روزا باز زوج باز فرد
باز، باز، تویِ در به در
مجروح و خسته از سفر
ناچار که دل رو بسپُری به دریا
باز، باز، تویِ در به در
مجروح و خسته از سفر
ناچار که دل رو بسپُری به دریا
دل شکسته چه حالی داره؟
مگه تنت میخواره؟
حواست نیست به حالت
مساعد نیست احوالت
دیگه هر چیزی هم حدی داره
این دلِ پاره پاره
صد پاره شد بیچاره
دیگه بسه قصه های تازه
میپاشی از شیرازه
اصلاً چیه تو فازت؟
باز زوج باز فرد ، باز زوج باز فرد
باز زوج باز فرد ، باز زوج باز فرد
باز زوج باز فرد ، باز زوج باز فرد

Valid XHTML 1.0 Transitional