پژوهش‌های آینده‌نگری در ایران

پژوهش‌های آینده‌نگری در ایران

تدوین چشم‌انداز و جهت‌گیری‌های استراتژیک توسعه تهران در افق ۱۴۰۴
انتقال دانش فنی آینده‌نگاری (شامل ارایه‌ی خدمات مشاوره‌ای، تسهیل‌گری و پشتیبانی در طرح نظام سلامت)
معماری مرکز آینده‌پژوهی رسانه‌ی ملی
نقشه جامع علمی کشور (بخش علم و فناوری)
بررسی روندها و رویکردهای آینده نگری فناوری در کشورهای مختلف
به یابی نظام آینده پژوهی دفاعی در کشورهای مختلف
ترسیم نقشه راه صنعت گاز
ترسیم نقشه راه تکنولوژی غشا
ترسیم آزمایشی نقشه راه تکنولوژی های ارتقاء ظزفیت تولید بنزین
بررسی ادبیاتی فناوری‏های نوظهور
ترسیم نقشه راه
پایلوت آینده‌نگاری مناسب‌ترین فناوری‌های ایران ۱۴۰۴
دانشنامه آینده پژوهی
نقشه‌ی جامع علمی کشور- طرح تحول راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری- مطالعات آینده‌نگری
راهبردهای آمایشی بخش بازرگانی
نظام پالایش اینترنتی کشور
نقشه‌ی راه مخابرات سیار شرکت همراه اول(نقشه‌ی راه سیستم‌های پیام)
شناسایی و طبقه‌بندی بخش‌های مختلف صنایع الکترونیک
سناریوهای آینده‌ی منابع انسانی صنعت نفت- گروه آینده‌نگری
آزمون پابرجایی استراتژی و برنامه تولید نفت کشور با توجه ملاحظات پدافند غیر عامل
ارایه مدل ساماندهی توسعه پایدار صنایع در کلان شهرها با تاکید بر کلان‌شهر تهران در چارچوب توسعه پایدار صنعتی کشور
تدوین و ترسیم دورنمای فناوری¬ها و صنایع دفاعی در افق ۱۰ ساله
دیده¬بانی و ترازیابی فناوری¬های همگرا در بخش دفاعی
الگوریتم بهینه‌ی آینده‌نگاری –نمونه موردی بخش صنایع نوین ایران
روندهای تکنولوژیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی تاثیرگذار بر منازعات آینده
بررسی و شناسایی روش‌های تهیه ره‌نگاشت و درخت تکنولوژی- به عنوان نمونه بخش دفاع صنایع دفاعی ایران
بررسی، شناسایی و طراحی الگوریتم اقتضایی مناسب آینده‌نگاری در بخش دفاع صنایع دفاعی ایران
بررسی و شناخت روش‌های مطالعه آینده
تحقیق در خصوص آینده نگاری