هیات مدیره

اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن آینده‌نگری ایران

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ آقای دکتر عبدالرحیم گواهی عضو

رئیس

۲ خانم فرزانه مافی عضو

نایب رئیس

۳ آقای علی­رضا همتی عضو

خزانه دار

۴ آقای دکتر محسن بهرامی عضو
۵ آقای دکتر امیر ناظمی اشنی عضو
۶ آقای مهندس علی شماعی عضو
۷ آقای مهندس سیاوش ملکی‌­فر عضو
۸ آقای مهندس امیرهوشنگ حیدری عضو
۹ آقای مهندس  امیرحسین صبحی‌­افشار عضو

دبیر

۱۰ خانم مهندس شهره ناصری عضو

بازرس

۱۱ خانم دکتر رویا طباطبایی یزدی عضو

بازرس