اولین نشست علمی انجمن آینده‌نگری ایران در دوره جدید

انجمن علمی آینده نگری جدید در راستای ارتقای فرهنگ آینده نگری و به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی مباحث آینده شناسانه و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به آینده پژوهی و آینده نگاری،  اولین نشست علمی خود را با حضوراعضای هیئت مدیره با سخنرانی آقای راکش لاکانی ، مدیر منطقه خاور میانه و شمال آفریقای اریکسون، در خصوص ” آینده ارتباطات ونسل پنجم سیستم های موبایل ” در روز یکشنبه ۲۴/۰۳/۹۴ از ساعت ۱۷ الی ۱۸/۳۰ در سالن شورای فرهنگستان علوم، برگزار کرد.

برنامه نشست: برگزرای نشست سخنرانی به صورت جدول زیر می باشد:

برنامه شرح/سخنران
خیر مقدم واعلام برنامه توسط دبیر جلسه آقای مهندس صبحی افشار
سخنرانی ریئس انجمن آقای دکتر گواهی
سخنرانی مدیر منطقه خاور میانه وشمال آفریقای اریکسون آقای راکش لاکانی
پرسش وپاسخ پیرامون بحث ” آینده ارتباطات و نسل پنجم سیستم های موبایل “ حاضرین در جلسه
جمع بندی و نتیجه گیری آقای داکتر گواهی و راکش لاکانی
پذیرایی

مشارکت کنندگان، مدعوین وحاضرین:

برگزاری این نشست به منظور مشارکت سازی و افزایش جذب اعضای انجمن صورت گرفت. حاضرین در جلسه شامل برخی از اعضای هیئت مدیره، فعالان حوزه آینده پژوهی و برخی از اعضای پیوسته و حقوقی انجمن بودند.

مشارکت کنندگان
فرهنگستان ها و انجمن ها فرهنگستان علوم، انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
دانشگاه ها دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه فرهنگیان
مراکز خصوصی شرکت فن آوری پهن باند

در نهایت این نشست که در آن از حدود ۵۰ نفر از آینده پژوهان کشور دعوت به عمل آمده بود با حضور نزدیک به ۳۰ نفر برگزار شد.

چکیده ای از شرح سخنرانی مدیر منطقه خاور میانه و شمال آفریقای شرکت اریکسون ( آقای راکش لاکانی)

موضوع نشست بررسی ابعاد فنی، اجتماعی و کاربرد ارتباطات نسل پنجم و فرصت هایی است که پس از آن متصور خواهد بود، اینکه این فناوری و فناوریهای مشابه تا چه میزان می­تواند در بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه تاثیر گذار باشد.

در آینده فرصت هایی که با توسعه سیستم های باند پهن بوجود می آیند مسلماً یکی از ارکان پیشرفت جوامع خواهند بود ، در حالیکه این توسعه تهدیدهایی را نیز به دنبال دارد که بدون در نظر گرفتن آنها و چاره اندیشی در این خصوص می تواند آن فرصت ها را زیر سایه خود قرار دهد.

سرعت های بالای دسترسی به اطلاعات، مشاغلی که بوجود می­آیند و یا اینکه حذف می­شوند پارادایمی که این فناوری با خود به همراه خواهد آورد، بدون شک تجربه ای نو در کلیه امور زندگی را به منصه ظهور خواهد رساند.

صبحی افشار

دبیر انجمن